TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ "HAMLE" Sİ

HAMLE YATIRIM TEŞVİK PROGRAMI

HAMLE Programı için "Teknik Uygunluk Analizini" sizin için yapabileceğimiz ve yatırımınıza bağlı olarak sağlayacağınız teşvik ve hibelerinizi analiz edebileceğiniz "Pusula" uygulamalarına hoşgeldiniz.

Bu Analiz ve Pusula uygulamalarımızın amacı, HAMLE Yatırım Teşvik programına gerek mevzuat gerekse de uygulama usulleri açısından uygunluğunuzu analiz etmektir. Ayrıca bu analizin devamında AR-GE ve yatırım harcamalarınıza bağlı olarak sağlayacağınız teşvik, hibe ve istisnalar hesaplanacaktır. Böylece bir ön fizibilite yapma fırsatı yakalamış olacaksınız.

Amacımız, HAMLE için teknik ve mali olarak uygunluğunuzu tespit etmek ve başvurunun fizibilitesini yapabilmektir.

Böylece, HAMLE başvuru sürecinde en doğru yolu izlemeniz ve başarılı bir girişimi yapabilmenizi hedeflemekteyiz.

Firma Adı*
İlgili Kişi Adı Soyadı*
E-posta*
Telefon*
Yatırım Verileri
Yatırım Yapılması Planlanan Bölge*
Proje Sonucu Ortaya Çıkacak Ürünün Teknoloji Seviyesi*
Ar-Ge Harcaması*
Kosgeb Harcaması*
İthal Makine Yatırımı*
Yerli Makine Yatırımı*
Bina Yatırımı*
Faiz Desteği Talep Edilecek Kredi Talebi*
Kredi Türü*
Faiz Oranı (%)*
Geri Ödeme Yılı*
İlave Personel Sayısı*
Nitelikli Personel Sayısı*
Enerji Gideri*
Proje Sonucunda Elde Edilecek Kar Beklentisi*